Redukční ventil EcoSaver, ARGON / CO2, 200/30 l/min

Kód: F21210013
Novinka Tip
Značka: GCE
5 383 Kč
Skladem
Můžeme doručit do:
27.1.2022

GCE

Detailní informace

Detailní popis produktu

Kompletní specifikace

Lahvové redukční ventily jsou vyráběny v souladu s ČSN EN 2503, Rozvodové redukční ventily jsou vyráběny v souladu s ČSN EN ISO 7291. V současné době dodavatelé technických plynů plní tlakové lahve na 200 bar/ resp. 300 bar. Z tohoto důvodu je z bezpečnostního hlediska nezbytně nutné, aby uživatelé používali redukční ventily, které jsou vyrobeny a konstruovány pro příslušný vstupní přetlak. Použití 150 bar ventilu na tlakové lahvi plněné na vyšší přetlak (např. 200 bar) není bezpečné. U acetylenových lahvových redukčních ventilů (lahve jsou plněny na hodnotu 25 bar), je zásadní zajistit, aby maximální výstupní přetlak nebylo možno nastavit na hodnotu vyšší než 1,5 bar. U starších typů redukčních ventilů lze nastavit hodnotu až 2,5bar. V tomto případě se uživatelé vystavují vysokému bezpečnostnímu riziku. V běžném provozu je nutno redukční ventily pravidelně kontrolovat v souladu s návodem o použití a příslušnou normou , zda nevykazují znaky mechanického poškození nebo netěsnosti. Je-li podezření, že nefungují správně nebo že nejsou těsné, je třeba je vyřadit z provozu a předat k posouzení servisnímu středisku. Výrobce doporučuje provádět pravidelnou kontrolu zařízení minimálně 1x ročně.

PROČ POUŽÍVAT ECOSAVER?

Pokud přerušíte svařování, stoupne v hadici tlak ochranného plynu. Při opětovném zmáčknutí
spouště hořáku je nashromážděný plyn vypuštěn bez užitku ven do okolí. Proč se toto děje?
Součinitel zvýšení tlaku po uzavření redukčního ventilu „R“ (tzn. není odběr plynu – svařování je
přerušeno) může být dle platné normy EN ISO 2503 až 30% u jednostupňového redukčního ventilu
(ventily, které se běžně používají). Zvyšuje-li se tlak, zvyšuje se zároveň i množství plynu v hadici,
které bez užitku vyfouknete ven do okolí.
U standardního jednostupňového redukčního ventilu při přerušení a opětovném zahájení svařování dochází vždy k dočasnému navýšení průtoku plynu o desítky procent. ECOSAVER koeficient „R“
snižuje k nule a z toho důvodu nedochází k nárůstu tlaku v hadicích. Spotřeba plynu je v porovnání
s běžnými redukčními ventily podstatně nižší. Máte-li nastaveno na ECOSAVERu např. 12 l/min,
přerušíte svařování a znovu stisknete spoušť hořáku, je průtok plynu opět na původně nastavené
hodnotě 12 l/min již od začátku svařování a nedochází k dočasnému navýšení průtoku plynu.

Doplňkové parametry

Kategorie: Redukční ventily
Plyn: Argon / CO2
Připojení vstup: W 21,8 x 1/14“
Připojení výstup: G 1/4“
Vstupní tlak: 200 bar
Výstupní tlak: 0 - 30 l/min